23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Vraag en antwoord

Zijn contactlenzen veilig?

Contactlenzen zijn inderdaad veilig voor het oog.

Dat wil niet zeggen dat er niets mis kan gaan. Omdat de lens dagelijks in- en uitgehaald moet worden is de kans groter dat er micro-organis- men in het oog komen dan bijvoorbeeld bij het dragen van een bril. Door de hygiënische omstandigheden zo goed mogelijk te houden is dit probleem te voorkomen.
Doe bijvoorbeeld nooit een lens in de mond als er een vuiltje onder heeft gezeten, en was altijd de handen voordat de lens aangeraakt wordt.

Het oog heeft normaal gesproken een heel goed defensie- mechanisme. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat dit defensiemechanisme goed blijft en zijn taak goed kan blijven uitoefenen.
Hoe kunt u daar voor zorgen?
Ten eerste, door de voorschriften die bij het dragen van contaclenzen horen goed op te volgen. Met name is het belangrijk om contactlen- zen goed schoon te houden. Het niet of niet voldoende schoonmaken en desinfecteren van de lenzen kan (ernstige) problemen geven.
Ten tweede, door met enige regelmaat voor een controleonderzoek bij een contactlensspecialist, optometrist of oogarts te komen. Daar kan dan de conditie van uw oog en het defensiemechanisme gecontro- leerd worden. Een belangrijke factor hierbij is de passing van de lens. Indien de lens niet goed is aangepast kunnen er problemen ontstaan.
Ongecontroleerde aankoop van lenzen kan een gevaar voor het oog opleveren.

Niet iedereen kan ook zomaar lenzen dragen.
Bijvoorbeeld bij mensen met suikerziekte (diabetes) of andere systeemziekten, bij allergieën en bij bepaald medicijngebruik moet voorzichtigheid worden betracht. Raadpleeg daarom een deskundige (een contactlensspecialist, optometrist of oogarts) om dit te laten beoordelen.

Indien u uw lenzen normaal volgens de voorschriften behandelt en indien u regelmatig op controle komt om de lenzen door een deskundige te laten aanmeten en controleren zijn contactlenzen een mooie en veilige optie.