23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Vraag en antwoord

Wat zijn de voordelen van contactlenzen?

Contactlenzen kunnen gewoon heel aantrekkelijk zijn vanuit cosmetisch oogpunt. Immers: het natuurlijke karakter van het gezicht blijft behouden. Voor de meeste mensen is dit de voornaamste reden om contactlenzen te gaan dragen.
Er zijn echter diverse andere voordelen aan lenzen waarom mensen kiezen voor deze vorm van oogcorrectie.

Contactlenzen worden op het hoornvlies gedragen en kunnen daarom niet beslaan, afzakken of van het oog worden geslagen. Vooral voor jongeren en tijdens sport kan dit grote voordelen hebben. Maar ook bij bepaalde beroepen kan het dragen van lenzen een specifiek voordeel hebben. Daar komt nog bij dat contactlenzen, in tegenstel- ling tot een bril (en zeker bij hoge sterkten), geheel vrij zijn van reflecties en aberraties.
Het gezichtsveld, het gedeelte van de omgeving dat het oog zonder te bewegen kan overzien, is met een bril ook kleiner dan met lenzen. Lenzen geven een vrij en een maximaal gezichtsveld.

In sommige gevallen is het niet alleen prettig om lenzen te dragen maar simpelweg een noodzaak omdat met een bril het zicht niet of veel minder optimaal is dan met contactlenzen. Dit geldt bijvoorbeeld bij grote(re) sterkteverschillen tussen het rechter en linkeroog (meer dan twee dioptrie verschil), onregelmatige hoornvliezen en bepaalde aandoeningen zoals keratoconus. Het zicht is dan vele malen beter met contactlenzen dan met een bril. Voor hele hoge oogsterkten geldt ook dat contactlenzen een beter beeld geven dan een bril.

Gekleurde contactlenzen kunnen als voordeel hebben dat ze bepaalde oogafwijkingen maskeren.

Een uitgebreid vooronderzoek voordat u lenzen krijgt aangemeten geeft uitsluitsel of u lenzen kunt gaan dragen en welke lenzen dan het meest geschikt voor u zijn.