23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Vraag en antwoord

Harde of zachte contactlenzen?

Wat bepaalt de keuze tussen harde (vormstabiele) of zachte contactlenzen?

Beide typen hebben voor- en nadelen. Kort samengevat kan gesteld worden dat zachte lenzen prettiger zitten (je voelt ze bijna niet), dat er zelden een vuiltje achter de lens komt en dat ze niet gemakkelijk verloren worden. De nadelen van zachte contactlenzen zijn dat ze een kortere levensduur hebben dan harde lenzen waardoor ze uiteindelijk wat duurder uitkomen. Per stuk zijn zachte contactlenzen echter aanzienlijk goedkoper. Voor het gebruik van zachte contactlenzen is meer contactlensvloeistof nodig dan bij harde contactlenzen. Zachte contactlenzen corrigeren over het algemeen geen grote cilindrische afwijking (astigmatisme). Uitzondering hierop zijn de zogenaamde "torische" zachte contactlenzen, maar die zijn weer aanzienlijk duurder. Bij zachte contactlenzen is het nog belangrijker dan bij harde lenzen dat een goede hygiëne in acht genomen wordt.

Harde contactlenzen geven over het algemeen een betere gezichtsscherpte: Mensen met een harde contactlens zien vaak beter en scherper dan wanneer ze een zachte lens dragen.
In het algemeen geldt dat harde contactlenzen zuurstof beter doorlaten dan zachte contactlenzen.
Infecties in het hoornvlies, die soms zelfs tot een permanente oogbeschadiging kunnen leiden, komen bij dragers van harde contactlenzen minder vaak voor dan bij zachte contactlenzen.
De levensduur van harde contactlenzen is gemiddeld 3 jaar en aanzienlijk langer dan die van zachte contactlenzen.
Harde contactlenzen vallen wat gemakkelijker uit het oog waardoor de kans op verlies van een contactlens bij harde lenzen een stuk groter is dan bij zachte contactlenzen.

Bovengenoemde factoren bepalen ongeveer de keuze.
Bijvoorbeeld wanneer u een fanatiek voetballer bent hebben zachte contactlenzen de voorkeur omdat de kans dat je een harde contactlens tijdens het spel verliest groter is dan een zachte contactlens.
Wanneer u een cilindrische afwijking heeft van bijvoorbeeld twee dioptrieën dan heeft een harde contactlens de voorkeur, tenzij u de hogere kosten van een torische zachte lens voor lief neemt.

Het bovenstaande betekent eigenlijk dat u voor de keuze tussen een zachte of een harde contactlens deskundig advies nodig heeft van een opticien, een optometrist, een contactlensspecialist of een oogarts. Pas wanneer u zonder problemen de voor u geschikte contactlens draagt kunt u er toe overgaan om voor de vervanging van de lenzen uw contactlenzen te bestellen via Contactlensonline.