23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Informatie

Privacy

ContactlensOnline zal de persoonlijke en medische informatie die u verstrekt discreet en vertrouwelijk behandelen.

ContactlensOnline zal geen klantgegevens aan derden en/of details over betalingen verstrekken, tenzij daartoe gehouden op grond van een wettelijke bepaling.

Gevoelige informatie, van welke aard dan ook, die de privacy van de klant op enigerlei wijze kan beschadigen zal niet aan derden worden verstrekt.

ContactlensOnline houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.

Als u niet meer in het bestand van ContactlensOnline opgenomen wilt zijn, dient u ons dit per emailbericht te melden.