23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Medische informatie

Wat u moet weten over verhoogde oogdruk en glaucoom

Een belangrijk regelmechanisme in het oog is het op peil houden van de inwendige oogdruk (niet te verwarren met de bloeddruk). Wanneer de oogdruk te hoog wordt, spreken we van een verhoogde oogdruk. Een langdurig aanwezige verhoogde oogdruk kan het gezichtsvermo- gen beschadigen. Wanneer het gezichtsvermogen beschadigd is door een verhoogde oogdruk, dan spreken we van GLAUCOOM. (Vroeger werd glaucoom ook wel "groene staar" genoemd).

Het gevaar schuilt hierin dat je meestal niet merkt dat je een verhoogde oogdruk hebt. Daarom wordt glaucoom een sluipende ziekte genoemd. Pas in het allerlaatste stadium van glaucoom merkt iemand die glaucoom heeft dat er iets niet goed is met de ogen omdat het scherpzien achteruit gaat. Maar dan is de ziekte meestal al zo ver gevorderd dat er niets meer aan te doen is. Vandaar dat in de medische informatie rubriek speciale aandacht aan deze aandoening gegeven wordt.

Glaucoom begint meestal met uitval van het gezichtsveld aan beide ogen. Onder het gezichtsveld wordt verstaan: Het gedeelte van de omgeving dat het oog zonder bewegen kan overzien. In het begin merk je niet dat het gezichtsveld achteruit gaat. Pas als er een aanzienlijke uitval van het gezichtsveld is ontstaan, of als de uitval het centrum van het gezichtsveld is genaderd zal iemand die glaucoom heeft dit opmerken.

Gewoonlijk wordt glaucoom ontdekt doordat bij een routine oogdrukmeting een te hoge oogdruk wordt gevonden. Tot 23 mmHg wordt als een normale oogdruk beschouwd. Daarboven wordt de oogdruk als verdacht beoordeeld. Toch zijn er mensen die met een veel lagere oogdruk dan 23 mmHg al aan glaucoom lijden, terwijl anderen met een oogdruk ver boven de 23 mmHg nog geen enkele schade vertonen. Daarom is het niet zo eenvoudig om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van glaucoom.

Meestal wordt een verhoogde oogdruk gevonden in een stadium dat er nog weinig schade aan het oog is aangericht. Indien de oogdruk op tijd op een normaal niveau gebracht wordt, kan de schade tot een minimum beperkt blijven.

De therapie, die altijd door een oogarts ingesteld moet worden, bestaat uit het voorschrijven van oogverlagende druppeltjes. Soms kan met behulp van een laserbehandeling de oogdruk naar beneden gebracht worden. Een enkele keer is een operatie nodig om een goed niveau van de oogdruk te krijgen.

Glaucoom is een oogziekte die gemiddeld bij 1-2 op de 100 mensen boven de 45 jaar voorkomt. Om die reden wordt geadviseerd dat iedereen rond het 45e levensjaar zijn/haar oogdruk een keer laat controleren bij een opticien, optometrist of oogarts.
Als er in uw familie glaucoom voorkomt moet u extra alert zijn want de kans op het krijgen van glaucoom is dan zeven maal groter dan normaal.

Ook bij jonge personen, kinderen en zelfs zuigelingen kan glaucoom een enkele keer voorkomen. Dit wordt meestal in een vroeg stadium opgemerkt omdat er bij deze patiënten vaak allerlei extra verschijnselen bijkomen.

Samenvattend: Laat uw oogdruk controleren rond het 45e levensjaar!