23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Medische informatie

Overwear

Met de term 'overwear' (te lang dragen) worden de symptomen bedoeld die optreden bij het te lang dragen van contactlenzen. De symptomen bestaan meestal uit in de loop van de dag toenemende diepe doffe pijn die gepaard gaat met roodheid en eventueel lichtschuwheid. Ook het gezichtsvermogen kan dan afnemen als gevolg van vertroebeling van het hoornvlies.

Als de lenzen op tijd uitgedaan worden, verbeteren de klachten in enkele uren. Bij ernstigere vormen van overwear kan behandeling met oogdruppels, voorgeschreven door uw huisarts of een oogarts, nodig zijn. In het ergste geval kan overwear lijden tot blijvende beschadiging van het hoornvlies.

De symptomen ontstaan door zuurstofgebrek van het hoornvlies. Een slechte passing (te 'strakke' passing) van de contactlenzen leidt er toe dat overwear sneller ontstaat doordat de lens zich als het ware vastzuigt op het oog.

Chronische overwear met betrekkelijk geringe klachten, zoals alleen roodheid en een vermoeid of beetje pijnlijk gevoel in de loop van de dag, kan ongemerkt tot schade aan het hoornvlies lijden. Een oogarts of contactlensspecialist kan dit herkennen door toename van bloedvaatjes aan de rand van het hoornvlies. Vaak kan dit opgelost worden door over te stappen op een andere lenspassing ('vlakkere' passing) of op lenzen die meer zuurstof doorlaten. Het kan ook nodig zjin om de draagtijd van de lenzen te beperken.

Raadpleeg bij twijfel dus altijd uw contactlensspecialist, optometrist of oogarts.