23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Medische informatie

Operatie of laser om van een bril af te komen

De laatste jaren zijn er een aantal nieuwe methoden ontwikkeld om door middel van een operatieve ingreep aan de ogen van een bril of van contactlenzen af te komen.
Met speciale lasertechnieken of door het plaatsen van een kunstlens in het oog kan tegenwoordig de lichtbrekende sterkte van een oog zodanig veranderd worden dat een bril of contactlenzen niet meer nodig zijn om goed te kunnen zien.

Hieronder worden de meest gebruikte technieken om van een bril of van contactlenzen af te komen behandeld:

- Excimer laser:
Bij de Excimer laserbehandeling wordt de correctie van de (bril)-afwijking bereikt door de kromming van het hoornvlies te veranderen. De laser geeft een geconcentreerde bundel licht die kleine hoeveelheden weefsel in het centrum van het hoornvlies kan verwijderen (verdampen). Het hoornvlies wordt daardoor vlakker en geeft dan minder breking van licht. Dit heeft een afname van bijziendheid tot gevolg. Met name voor de lagere sterkten van bijziendheid, van -1.00 tot en met -6.00 dioptrieën, wordt deze techniek met redelijk succes toegepast. Deze behandeling is echter onomkeerbaar.

- Lasik:
Dit is een gecombineerde techniek waarbij eerst een dun schijfje van het hoornvlies wordt afgesneden en tijdelijk wordt omgeklapt. Vervolgens wordt een bepaalde hoeveelheid van het eronder gelegen weefsel verwijderd met de Excimer laser waarna het schijfje weer wordt teruggelegd. Ook hier wordt de juiste correctie bereikt door de kromming van het hoornvlies te veranderen. Deze methode geeft een redelijke mate van voorspelbaarheid, maar ook deze behandeling is onomkeerbaar.
De huidige inzichten zijn dat met de Lasik bijziendheid tot -8 dioptrieën (en onder bepaalde condities tot maximaal -10 dioptrieën) gecorrigeerd kan worden.
Verziendheid met een sterkte vanaf +1.00 en niet hoger dan +4.50 dioptrieën kan onder bepaalde condities ook met de Lasik methode behandeld worden. (Het gaat hierbij niet om behandeling van de leesbrilcorrectie).

- Implantlenzen:
Bijziendheid en verziendheid kunnen ook behandeld worden door een kunstlens met een juiste sterkte in het oog te plaatsen. Een plastic kunstlens kan vóór de pupil in de zogenaamde voorste oogkamer geplaatst worden om bijziendheid van -5.00 tot -23.00 dioptrieën en verziendheid van +3.00 tot +9.00 dioptrieën te corrigeren. Men spreekt hierbij ook wel over een "permanente contactlens" in het oog.
Deze methode geeft een zeer goede voorspelbaarheid. Een ander voordeel is de eventuele omkeerbaarheid: de kunstlens kan verwijderd of verwisseld worden. Een nadeel is dat het oog opengemaakt moet worden om de lens in het oog te plaatsen, met alle hieraan verbonden operatie-risico's vandien.

Het volgende is belangrijk om te weten:
De hierboven beschreven methoden zijn chirurgische ingrepen
die plaats vinden in een -in principe- gezond oog. Omdat aan al deze ingrepen bepaalde risico's verbonden zijn, is het aan te bevelen om dit soort behandelingen alleen te ondergaan als u serieuze problemen ondervindt bij het dragen van uw huidige bril- of contactlenscorrectie.