23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Medische informatie

Oorzaak nummer n van slechtziendheid

In de westerse wereld is maculadegeneratie oorzaak nummer één van slechtziendheid.
Wereldwijd echter is staar de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid.
In de westerse landen zijn de mogelijkheden om staar door middel van een operatie te behandelen namelijk zo goed dat er daar nog maar heel weinig zogenaamde 'staarblinden' rondlopen. Om die reden is in deze landen staar niet meer oorzaak nummer één van slechtziend- heid, maar maculadegeneratie.

Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale (en belangrijkste) deel van het netvlies: de macula lutea, ofwel de gele vlek. Maculadegeneratie wordt ook wel "slijtage" van het netvlies genoemd.

Het netvlies bestaat onder andere uit een laag lichtgevoelige cellen die zich aan de binnenkant van de achterzijde van het oog bevindt. Het licht dat via het hoornvlies door de pupilopening en door de daarachter bevindende ooglens binnenkomt valt tenslotte op het netvlies. Het netvlies zorgt voor het beeld. Dit is te vergelijken met een fototoestel waarbij het licht eerst door de lens gaat en tenslotte op de (lichtgevoelige) film valt.
In de macula (de gele vlek) bevindt zich echter het grootste aantal van de lichtgevoelige cellen. Scherpe details en kleuren worden door de macula waargenomen, terwijl het netvlies rond de macula meer de contouren en licht en donker waarneemt. De macula maakt het scherpe zien mogelijk. Het scherp zien is nodig bij lezen, tv kijken, autorijden, borduren, enz. Als de macula niet meer goed functioneert, zoals bij maculadegeneratie, dan gaat het scherp zien verloren.

Maculadegeneratie ontstaat wanneer de lichtgevoelige cellen in de macula afsterven. Meestal is ouderdom hiervan de oorzaak. We spreken dan van 'ouderdoms maculadegeneratie'. Soms komt maculadegeneratie op jongere leeftijd voor, en soms liggen bepaalde ziekten (zoals bijvoorbeeld suikerziekte) ten grondslag aan een maculadegeneratie.

Het is belangrijk om te weten dat maculadegeneratie nooit tot blindheid leidt, wel tot matige of ernstige slechtziendheid.

In de geïndustrialiseerde landen is ouderdoms maculadegeneratie de meest voorkomende oogaandoening die tot ernstige slechtziendheid leidt. Men schat dat in de Verenigde Staten 13 miljoen mensen en in Nederland meer dan 1,2 miljoen mensen aan ouderdomsmacula- degeneratie leiden.

Wat zijn de risicofactoren van ouderdoms maculadegeneratie?
- Leeftijd:
Alhoewel de meeste mensen boven de 65 jaar nooit enig teken van een maculadegeneratie zullen krijgen, komt maculadegeneratie voornamelijk bij oudere mensen voor.
- Erfelijkheid:
Als in de familie deze aandoening voorkomt, is de kans op het krijgen van maculadegeneratie is iets hoger dan gemiddeld.
- Roken:
Maculadegeneratie komt vijf maal vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers.
- Voeding:
Gezonde voeding beschermt de macula. Met name het eten van fruit en 'groene groenten' is goed voor de macula en kan macula- degeneratie voorkomen of vertragen.
- Geslacht:
Vrouwen hebben een grotere kans op het krijgen van maculdegeneratie dan mannen.

Behandeling:
Op dit moment is er nog geen behandeling die deze aandoening geneest. Bepaalde vormen van laserbehandeling of radiotherapie zouden maculadegeneratie in bepaalde gevallen kunnen verbeteren en/of vertragen. Operatieve behandeling van sommige vormen van maculadegeneratie kan in zeer geselecteerde gevallen een gunstig resultaat opleveren. Toch geldt voor veruit het merendeel van de mensen die aan maculadegeneratie leidt dat er geen goede behandeling voorhanden is.

Er bestaat in Nederland een patiëntenvereniging voor mensen die leiden aan maculadegeneratie. Deze vereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van deze patiëntengroep. Veel mensen die aan deze aandoening leiden hebben tevens behoefte aan specifieke informatie en/of willen met lotgenoten in contact komen om ervaringen etcetera uit te wisselen. Uw oogarts zal u verdere informatie kunnen verschaffen over deze vereniging.