23-02-2019

Winkel

Prijslijst

Medische informatie

Astigmatisme / Cilindersterkte & Contactlenzen

Zestig procent van de mensen met een bril of contactlenzen heeft ook een zogenaamde cylindrische afwijking. Dat wil zeggen dat de breking van het binnenvallende licht in één richting sterker is dan in de andere, tegenoverliggende richting. Hierdoor is het beeld wat vervormd. Dit wordt astigmatisme genoemd.

Vaak ligt de oorzaak van een astigmatisme bij het hoornvlies, dat dan een kromming heeft als een rugbybal in plaats van een voetbal. Astigmatisme kan op zichzelf optreden, maar kan ook voorkomen in combinatie met bijziendheid of verziendheid.
Het oog kan dus heel goed tegelijkertijd een sterkte van -2.00 (bijvoorbeeld in de horizontale richting) en -3.00 (in de verticale richting) hebben.

Astigmatisme is op zich vrij eenvoudig te corrigeren. Er wordt een lens of een brillenglas vervaardigd die de twee sterkten combineert. Het is vrij eenvoudig om een dergelijke correctie bij een bril toe te passen: De sterkte wordt in de gewenste richtingen (dus in dit geval -2 in de horizontale richting en -3 in de verticale richting) in het brillenglas geslepen en vervolgens wordt het brillenglas in de juiste positie in het montuur geplaatst.
Bij een contactlens ligt dat iets anders. Normaal gesproken draait een contactlens vrij op het oog. Als er dus een cilinderlens op het oog wordt geplaatst dan draait deze cilinderlens ook mee. Om dit te voorkomen hebben contactlensfabrikanten onder in de lens een verdikking gemaakt (of een andere vorm van stabilisatie) waardoor de zwaartekracht ervoor kan zorgen dat de contactlens niet meer kan draaien op het oog maar in de gewenste positie blijft zitten. Hierdoor is het dus ook met lenzen goed mogelijk om verschillende oogsterkten in één oog (astigmatisme) te corrigeren. Zo'n lens wordt "torische" contactlens genoemd. Door de technisch bijzondere lensbouw ligt de prijs van deze torische lenzen echter wel hoger dan bij standaard lenzen.

Met harde (vormstabiele) contactlenzen is het zelfs in sommige gevallen mogelijk om door middel van een standaard lens de cilindersterkte te corrigeren. Dit komt omdat er zich achter de harde lens, tussen de contactlens en het hoornvlies, een traanlaag vormt die als een zogenaamde "traanlens" werkt en automatisch een cilindersterkte heeft. Als op deze manier een astigmatisme gecorrigeerd kan worden, kan daarmee een perfecte gezichtsscherpte gecreëerd worden, soms zelfs nog beter dan met een bril.

Met contactlenzen zijn er in ieder geval diverse mogelijkheden om het astigmatisme van het oog te corrigeren. U kunt altijd bij een contactlensspecialist, optometrist of oogarts informeren of dit voor u nodig is en wat de mogelijkheden zijn.